សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារ ហើយចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយរបស់ 7-Eleven កម្ពុជា


🔥📣 ឱកាសការងារ សម្រាប់បងប្អូនដែរមានទីកន្លែងស្នាក់នៅជិតសាខាដែរកំពុងធ្វើការបើកដំណើរការ
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ទាន់ សម្រាប់តំណែង

1. អ្នកគ្រប់គ្រងហាង
2. ជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងហាង
3. បុគ្គលិកប្រចាំហាង

🚩ទីតាំង៖ PTT Gas Station សាខា ព្រែកព្នៅ
(វេនធ្វើការ៖ ព្រឹក ថ្ងៃ យប់)

📌🔥លក្ខណះសម្បត្តិ

1. ត្រូវមានអាយុចាប់ពី 18-35 ឆ្នាំ
2. មានសញ្ជាតិខ្មែរ
3. កម្រិតវប្បធម៌ ចាប់ពី មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (ថ្នាក់ទី 9) ឡើងទៅ
4. មានចំណង់ចំណូលចិត្ត និងស្រឡាញ់ក្នុងការងារសេវាកម្ម
5. មានសុខភាពមាំមួន

📳 For more information
https://bit.ly/3gYkDf8