អបអរសាទរការបើកដំណើរការសាខាថ្មីរបស់ 7-Eleven មួយទៀតហើយនៅសាខា Rule Monivong មកជួបគ្នានៅហាងណា!!!


#សួស្ដីកម្ពុជា#Sousdeicambodia#newyearnewstores

🎉🎉អបអរសាទរការបើកដំណើរការសាខាថ្មីរបស់ 7-Eleven មួយទៀតហើយនៅសាខា Rule Monivong មកជួបគ្នានៅហាងណា!!! 🤩✨

Now Open, 🎉 Rule Monivong branches of 7-Eleven in Cambodia, We are ready to serve you with quality products and services 🥳 !!!

📍ទីតាំងសាខា RULE MONIVONG📍https://goo.gl/maps/hpsEvSBqsxgTPXLg6

អាស័យដ្ធាន: ផ្ទះលេខ 16 មហាវិថិព្រះមន្នីវង្ស ភូមិ 7 សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

Address: No. 16 Preah Monivong Blvd, village 7, Sangkat Boeung Trabek, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

#7ElevenCambodia

#CPALLCambodia