ចាប់បើកហើយ 7-Eleven សាខាស្ទឹងមានជ័យ 217 រាជធានីភ្នំពេញ

ចាប់បើកហើយ 7-Eleven សាខាស្ទឹងមានជ័យ 217 រាជធានីភ្នំពេញ កុំភ្លេចAll Cafe ទិញ 1 ថែម 1 ណា Now Open, 7-Eleven Steung Meanchey 217 Phnom Penh. Don’t forget to grab our all cafe Buy 1 Get 1 Free at 7-Eleven STEUNG MEANCHEY 217 7-Eleven Steung Meanchey 217https://maps.app.goo.gl/6x3P97mc3v4jcA9p9

បើកមួយទៀតហើយណាអ្នកភ្នំពេញ!! 7-Eleven សាខាកម្ពុជាក្រោម261 រាជធានីភ្នំពេញ

បើកមួយទៀតហើយណាអ្នកភ្នំពេញ!! 7-Eleven សាខាកម្ពុជាក្រោម261 រាជធានីភ្នំពេញ កុំភ្លេចAll Cafe ទិញ 1 ថែម 1 ណា 📍7-Eleven KAMPUCHEA KROM 261https://maps.app.goo.gl/7GvhhbRepp2iPc3J6

CP ALL រួមអភិវឌ្ឍន៍យុវជនកម្ពុជា ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំជាប់

នយោបាយចំបងរបស់ ក្រុមហ៊ុន ស៊ីភីអល (ខេមបូឌា) ឯ.ក ក្នុងគ្រុប ស៊ីភីអល ក្នុងការចូលមកបើកបម្រើសេវាកម្ម ផ្ដល់ភាពងាយស្រួល និងគ្រប់គ្រងហាង 7-Eleven ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះ មិនត្រឹមតែផ្ដល់ជម្រើសដល់ប្រជាជននោះទេ តែបាន ចូលរួមជម្រុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស និងរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ផ្ដល់ចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ ដើម្បីឲ្យអាជីវកម្ម 7-Eleven នៅកម្ពុជារីកធំធាត់បាន យូរអង្វែង ហើយជាអាជីវកម្មរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងពិត ប្រាកដ។ ទាំងនេះជាដើមកំណើតរបស់ កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដើម្បីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (CP ALL Scholarship for Cambodia) ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ធនធាមនុស្សក្នុងស្រុកឲ្យមាន ចំណេះដឹង មានសមត្ថភាពខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មសម័យថ្មី ដោយកម្មវិធីនេះត្រូវ បានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ 2019 រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរយៈពេល 5 ឆ្នាំហើយ ដោយយោងតាមបាវចនា Giving and Sharing ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុនបានឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងការបែងចែកអាហារូបករណ៍របស់ Panyapiwat Instistue of Management (PIM) ស្ថាប័នអប់រំសម្រាប់សង្គមក្នុង CP All […]

7-Eleven សាខាផ្សារធំថ្មី រាជធានីភ្នំពេញ បើកហើយណា!

7-Eleven សាខាផ្សារធំថ្មី រាជធានីភ្នំពេញ បើកហើយណា មានប្រូម៉ូសិនជាច្រើនកំពុងរងចាំបងអូន ពិសេសសាខានេះមានកន្លែងអង្គុយនៅជាន់ទី 2 ទៀតណា 📍7-Eleven PHSAR THOM THMEYhttps://maps.app.goo.gl/RFxZqPUWy3NqJHjeA

1 2 3 5