ទំព័រដើម

1860x900bn
CP ALL Banner
CP ALL Banner
previous arrow
next arrow
1200x700mb-in600
Group 17724@2x_auto_x2
Group 17724@2x_auto_x2
previous arrow
next arrow

Giving & Sharing

CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. មានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការ​ប្រកប​អាជីវកម្ម​ប្រកប​ដោយ​ទំនួលខុសត្រូវ​ខាងបរិស្ថាន និ​ងទំនួល​ខុសត្រូវ​​​សង្គម ដោយ​ការលើកកម្ពស់​ដល់​គោលការណ៍ និង​សេចក្តីណែនាំ​នានា ដែល​គាំទ្រ​ដល់​ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍​ប្រក​បដោយនិរន្តរភាព និងដែលគាំទ្រដល់​សង្គម​ទូទៅ ព្រមជាមួយ​នឹង​ការ​ខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការសម្រេចឱ្យ​បាន​នូវភាពជាអ្នក​ដឹកនាំក្នុងវិស័យ​​និរន្តរភាព តាមរយៈការ​​​រក្សាបាននូវ​តុល្យភាព​រវាង​ភាពរីកចម្រើន​ខាងអាជីវកម្ម និង​ជីវភាព​រស់នៅកាន់​តែ​ប្រសើរ​នៅក្នុង​សហគមន៍ និង​បរិស្ថាន ដែលជា​ការបង្កើត​តម្លៃ​ និ​ងភាព​រីកចម្រើន​​​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព។

ស្ថាប័នចំនួន 4 ធានាដល់
“CP ALL”

អង្គភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពឆ្នាំ 2022 “ចូលរួមនិងចែករំលែកឱកាសជាមួយអ្នករាល់គ្នា”

ព័ត៌មាននិងបច្ចុប្បន្នភាព

ព័ត៌មានសាជីវកម្ម

CP ALL Cambodia សូមសរសើរចំពោះបុគ្គលិកហាងសេវេនអ៊ីលីវេន សាខា  PTT ព្រែកភ្នៅ (PTT Preak Pnov) ដែលបានរើសខ្សែដៃសងអតិថិជនវិញ

កាលពីថ្ងៃទី ​17 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 មានរឿងល្អៗបានកើតឡើងនៅពេលដែលឈ្មោះ Bo Mengkorng បុគ្គលិករបស់ហាងសេវេនអ៊ីលេវេន សាខា PTT ព្រែកភ្នៅ (PTT Preak Pnov) បានបោសសម្អាតហាងហើយបានឃើញខ្សែដៃរបស់អតិថិជនជ្រុះនៅនឹងកម្រាល ទើបយកទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងហាងព្រមទាំងធ្វើការត្រួតពិនិត្យកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព CCTV  ដើម្បីមើលថាតើជាអតិថិជនរូបណាដែលបានធ្វើជ្រុះខ្សែដៃ។ ហើយកាលពីថ្ងៃទី ​20 ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ​ 2023 អតិថិជនដែលធ្វើជ្រុះខ្សែដៃបានទាក់ទងមកកាន់ហាងព្រមទាំងឲ្យក្មួយប្រុសមកទទួលខ្សែដៃដែលធ្វើជ្រុះនោះវិញ ដោយអតិថិជនបានកោតសរសើរព្រមទាំងបានប្រគល់ប្រាក់ ​50 ​ដុល្លារឲ្យឈ្មោះ  Bo Mengkorng  ប៉ុន្ដែឈ្មោះ Bo Mengkorng មិនទទួល ព្រមទាំងប្រាប់អតិថិជនថាជារឿងដែលបុគ្គលិកត្រូវផ្ដល់សេវាជូនអតិថិជនស្រាប់ហើយ ទើបអតិថិជនបាននិយាយស្ងើចសរសើរបុគ្គលិកថាមានភាពស្មោះត្រង់ មិនត្រូវការអ្វីតបស្នងនោះទេ។ CP ALL Cambodia សូមកោតសរសើរចំពោះភាពស្មោះត្រង់និងអំពើល្អដែលឈ្មោះ Bo Mengkorng បានប្រកាន់យកក្នុងការផ្ដល់សេវាដ៏ល្អដល់អតិថិជននៅក្នុងឱកាសនេះ។ សូមអរគុណរឿងល្អៗ ពី Facebook Page PTTOR Cambodia

ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញណាបងអូន!! 7-Eleven សាខាទួលទំពូង 155 រាជធានីភ្នំពេញ

ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញណាបងអូន!! 7-Eleven សាខាទួលទំពូង 155 រាជធានីភ្នំពេញ Now Open, 7-Eleven TUOL TOMPOUNG 155, Phnom Penh 7-Eleven TUOL TOMPOUNG155 https://goo.gl/maps/nuuSzb9HQ4bvbxth8

ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញណាបងអូន ខាងជ្រោយចង្វារ!! 7-Eleven សាខាក្នុងស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈភីធីធី ជ្រោយចង្វារ2 រាជធានីភ្នំពេញ

ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញណាបងអូន ខាងជ្រោយចង្វារ!! 7-Eleven សាខាក្នុងស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈភីធីធី ជ្រោយចង្វារ2 រាជធានីភ្នំពេញ Now Open, 7-Eleven ORKH CHROY CHANGVAR 2 Phnom Penh. 7-Eleven ORKH CHROY CHANGVAR 2 https://goo.gl/maps/Y31ymEyQ3h5Fwrpy9

CP ALL Cambodia សូមសរសើរចំពោះបុគ្គលិកហាងសេវេនអ៊ីលីវេន សាខា  PTT ព្រែកភ្នៅ (PTT Preak Pnov) ដែលបានរើសខ្សែដៃសងអតិថិជនវិញ

កាលពីថ្ងៃទី ​17 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 មានរឿងល្អៗបានកើតឡើងនៅពេលដែលឈ្មោះ Bo Mengkorng បុគ្គលិករបស់ហាងសេវេនអ៊ីលេវេន សាខា PTT ព្រែកភ្នៅ (PTT Preak Pnov) បានបោសសម្អាតហាងហើយបានឃើញខ្សែដៃរបស់អតិថិជនជ្រុះនៅនឹងកម្រាល ទើបយកទៅឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងហាងព្រមទាំងធ្វើការត្រួតពិនិត្យកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព CCTV  ដើម្បីមើលថាតើជាអតិថិជនរូបណាដែលបានធ្វើជ្រុះខ្សែដៃ។ ហើយកាលពីថ្ងៃទី ​20 ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ​ 2023 អតិថិជនដែលធ្វើជ្រុះខ្សែដៃបានទាក់ទងមកកាន់ហាងព្រមទាំងឲ្យក្មួយប្រុសមកទទួលខ្សែដៃដែលធ្វើជ្រុះនោះវិញ ដោយអតិថិជនបានកោតសរសើរព្រមទាំងបានប្រគល់ប្រាក់ ​50 ​ដុល្លារឲ្យឈ្មោះ  Bo Mengkorng  ប៉ុន្ដែឈ្មោះ Bo Mengkorng មិនទទួល ព្រមទាំងប្រាប់អតិថិជនថាជារឿងដែលបុគ្គលិកត្រូវផ្ដល់សេវាជូនអតិថិជនស្រាប់ហើយ ទើបអតិថិជនបាននិយាយស្ងើចសរសើរបុគ្គលិកថាមានភាពស្មោះត្រង់ មិនត្រូវការអ្វីតបស្នងនោះទេ។ CP ALL Cambodia សូមកោតសរសើរចំពោះភាពស្មោះត្រង់និងអំពើល្អដែលឈ្មោះ Bo Mengkorng បានប្រកាន់យកក្នុងការផ្ដល់សេវាដ៏ល្អដល់អតិថិជននៅក្នុងឱកាសនេះ។ សូមអរគុណរឿងល្អៗ ពី Facebook Page PTTOR Cambodia

ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញណាបងអូន!! 7-Eleven សាខាទួលទំពូង 155 រាជធានីភ្នំពេញ

ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញណាបងអូន!! 7-Eleven សាខាទួលទំពូង 155 រាជធានីភ្នំពេញ Now Open, 7-Eleven TUOL TOMPOUNG 155, Phnom Penh 7-Eleven TUOL TOMPOUNG155 https://goo.gl/maps/nuuSzb9HQ4bvbxth8

ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញណាបងអូន ខាងជ្រោយចង្វារ!! 7-Eleven សាខាក្នុងស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈភីធីធី ជ្រោយចង្វារ2 រាជធានីភ្នំពេញ

ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញណាបងអូន ខាងជ្រោយចង្វារ!! 7-Eleven សាខាក្នុងស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈភីធីធី ជ្រោយចង្វារ2 រាជធានីភ្នំពេញ Now Open, 7-Eleven ORKH CHROY CHANGVAR 2 Phnom Penh. 7-Eleven ORKH CHROY CHANGVAR 2 https://goo.gl/maps/Y31ymEyQ3h5Fwrpy9

CP ALL រួមអភិវឌ្ឍន៍យុវជនកម្ពុជា ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំជាប់

នយោបាយចំបងរបស់ ក្រុមហ៊ុន ស៊ីភីអល (ខេមបូឌា) ឯ.ក ក្នុងគ្រុប ស៊ីភីអល ក្នុងការចូលមកបើកបម្រើសេវាកម្ម ផ្ដល់ភាពងាយស្រួល និងគ្រប់គ្រងហាង 7-Eleven ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះ មិនត្រឹមតែផ្ដល់ជម្រើសដល់ប្រជាជននោះទេ តែបាន ចូលរួមជម្រុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស និងរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ផ្ដល់ចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ ដើម្បីឲ្យអាជីវកម្ម 7-Eleven នៅកម្ពុជារីកធំធាត់បាន យូរអង្វែង ហើយជាអាជីវកម្មរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងពិត ប្រាកដ។ ទាំងនេះជាដើមកំណើតរបស់ កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដើម្បីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (CP ALL Scholarship for Cambodia) ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ធនធាមនុស្សក្នុងស្រុកឲ្យមាន ចំណេះដឹង មានសមត្ថភាពខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មសម័យថ្មី ដោយកម្មវិធីនេះត្រូវ បានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ 2019 រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរយៈពេល 5 ឆ្នាំហើយ ដោយយោងតាមបាវចនា Giving and Sharing ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុនបានឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងការបែងចែកអាហារូបករណ៍របស់ Panyapiwat Instistue of Management (PIM) ស្ថាប័នអប់រំសម្រាប់សង្គមក្នុង CP All […]

CP ALL រួមអភិវឌ្ឍន៍យុវជនកម្ពុជា ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំជាប់

នយោបាយចំបងរបស់ ក្រុមហ៊ុន ស៊ីភីអល (ខេមបូឌា) ឯ.ក ក្នុងគ្រុប ស៊ីភីអល ក្នុងការចូលមកបើកបម្រើសេវាកម្ម ផ្ដល់ភាពងាយស្រួល និងគ្រប់គ្រងហាង 7-Eleven ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះ មិនត្រឹមតែផ្ដល់ជម្រើសដល់ប្រជាជននោះទេ តែបាន ចូលរួមជម្រុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស និងរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ផ្ដល់ចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ ដើម្បីឲ្យអាជីវកម្ម 7-Eleven នៅកម្ពុជារីកធំធាត់បាន យូរអង្វែង ហើយជាអាជីវកម្មរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងពិត ប្រាកដ។ ទាំងនេះជាដើមកំណើតរបស់ កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដើម្បីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (CP ALL Scholarship for Cambodia) ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ធនធាមនុស្សក្នុងស្រុកឲ្យមាន ចំណេះដឹង មានសមត្ថភាពខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មសម័យថ្មី ដោយកម្មវិធីនេះត្រូវ បានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ 2019 រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរយៈពេល 5 ឆ្នាំហើយ ដោយយោងតាមបាវចនា Giving and Sharing ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុនបានឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងការបែងចែកអាហារូបករណ៍របស់ Panyapiwat Instistue of Management (PIM) ស្ថាប័នអប់រំសម្រាប់សង្គមក្នុង CP All […]