ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មរបស់យើង

ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនរបស់យើង

ក្រុមហ៊ុន CP All Public Company Limited គឺជាក្រុមអាជីវកម្មមួយក្នុងចំណោមក្រុមនៃក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម Charoen Pokphand Group ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1988 ហើយក្រុមហ៊ុននេះគឺជាហាងលក់ទំនិញរាយចម្រុះឈ្មោះ 7-Eleven ដែលមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខពីក្រុមហ៊ុន 7-Eleven, Inc. ក្នុងការដំណើរការអាជីវកម្មក្រោមពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ “7-Eleven” នៅក្នុងប្រទេសថៃ ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងតំបន់ចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1988 ដោយការបើកហាងដំបូងនៅ
Soi Patpong ប្រទេសថៃ។

ហើយនៅឆ្នាំ 2021 ក្រុមហ៊ុនបានពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជា។ តាមរយៈការបង្កើតក្រុមហ៊ុន CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដោយប្រយោលរបស់ក្រុមហ៊ុន CP ALL Public Company Limited ក្រុមហ៊ុន CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. ដំណើរការ និងបង្កើតហាង 7-Eleven នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ថៃ

1988 – 1997

ឆ្នាំ 1988

 • បានទទួលអាជា្ញប័ណ្ណ 7-Eleven ពីក្រុមហ៊ុន 7-Eleven, Inc., សហរដ្ឋអាមេរិក
 • បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មហាងទំនិញចម្រុះមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយប្រើយីហោ “7-Eleven”

ឆ្នាំ 1990

 • បានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនពី “C.P. Convenience Store Co., Ltd.” ទៅ “C.P. Seven Eleven Co., Ltd.” និងបានបើកហាង 7-Eleven ដំបូងបង្អស់នៅ Soi Patpong នៃទីក្រុងបាងកក

ឆ្នាំ 1994

 • បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Counter Service Co., Ltd. ដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មសេវាប្រមូលប្រាក់បង់វិក្កយបត្រ

ឆ្នាំ 1996

 • បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន C.P. Retailing and Marketing Co., Ltd. ដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មផលិត និងលក់ផលិតផលអាហារចម្អិនស្រាប់ និងផលិតផលនំ

ឆ្នាំ 1997

 • បានបើកមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយ Bang Bua Thong ជាផ្លូវការ (DC4)

1998 – 2002

ឆ្នាំ 1998

 • បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Lotus Distribution Investment Limited
 • ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈ
 • បានប្រារព្ធពិធីបើកហាង 7-Eleven ទី 1,000 នៅប្រទេសថៃ

ឆ្នាំ 1999

 • បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Retailink (Thailand) Co., Ltd. ដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មលក់និងជួសជុលឧបករណ៍លក់រាយ

ឆ្នាំ 2000

 • បានចូលរួមជាមួយមូលនិធិលក់រាយប្រទេសចិន (China Retail Fund) LDC ជាមូលនិធិក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន American International Group ដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុន Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd. សម្រាប់ការវិនិយោគក្នុងអាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
 • បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

ឆ្នាំ 2001

 • ចុះបញ្ជីជាសហគ្រាស Thai Smart Card Co., Ltd. ដោយមានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធចំនួន 8

ឆ្នាំ 2000

 • បានចូលរួមជាមួយមូលនិធិលក់រាយប្រទេសចិន (China Retail Fund) LDC ជាមូលនិធិក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន American International Group ដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុន Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd. សម្រាប់ការវិនិយោគក្នុងអាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
 • បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

ឆ្នាំ 2001

 • ចុះបញ្ជីជាសហគ្រាស Thai Smart Card Co., Ltd. ដោយមានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធចំនួន 8

ឆ្នាំ 2002

 • បានប្រារព្ធពិធីបើកហាង 7-Eleven ទី 2,000 នៅប្រទេសថៃ
 • សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន PTT Public Co., Ltd. ដើម្បីបើកហាង 7-Eleven ផ្តាច់មុខនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ PTT

2003 – 2007

ឆ្នាំ 2003

 • បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Gosoft (Thailand) Co., Ltd.
 • បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន MAM Heart Co., Ltd.
 • បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Dynamic Management Co., Ltd.
 • បានលក់ភាគហ៊ុនដល់សាធារណជន និងបានចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុននៅផ្សារភាគហ៊ុនប្រទេសថៃ

ឆ្នាំ 2004

 • បង្កើតក្រុមហ៊ុន Suksapiwat Co., Ltd.
 • បានរង្វាន់ Thailand Quality Class: TQC នៅក្នុងកម្មវិធីពាន់រង្វាន់គុណភាពប្រទេសថៃឆ្នាំ 2004

ឆ្នាំ 2005

 • បានប្រារព្ធពិធីបើកហាង 7-Eleven ទី 3,000 នៅប្រទេសថៃ
 • បានបើកសាលា Panyapiwat Techno Business School ជាផ្លូវការ

ឆ្នាំ 2006

 • បានបើកមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយ Suvarnabhumi (DC5) ជាផ្លូវការ
 • បានបើកដំណើរការ “កាបូបឆ្លាតវៃ” (Smart Purse) ជាផ្លូវការ ហើយក្លាយជាហាងលក់ទំនិញចម្រុះដំបូងគេក្នុងប្រទេសថៃ ដែលផ្តល់ការបង់ប្រាក់ផលិតផលនិងសេវាកម្មដោយប្រើ Smart Purse ជាបណ្ណប្រាក់ឌីជីថល
 • បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Panyatara Co., Ltd.

ឆ្នាំ 2007

 • បានបង្កើតវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Panyapiwat
 • លក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងការវិនិយោគក្នុងអាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
 • ផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនពី “C.P. Seven Eleven Public Company Limited” ទៅ “CP ALL Public Company Limited” និងប្តូរនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មពី “CP7-11” ទៅ “CPALL”

2008 – 2012

ឆ្នាំ 2008

 • បង្កើនដើមទុនដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Thai Smart Card Co., Ltd. ទៅចំនួន 1,600 លានបាតនៅថ្ងៃទី 28 ខែមីនាឆ្នាំ 2008
 • បានបញ្ចប់ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបឡើងវិញនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នៅថ្ងៃទី 31 ខែតុលាឆ្នាំ 2008
 • ទទួលបានការបោះឆ្នោតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់ “ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានគេកោតសរសើរបំផុតនៅអាស៊ីចំនួន 200” ពីការស្ទង់មតិរបស់ The Wall Street Journal Asia

ឆ្នាំ 2009

 • ប្រារព្ធអបអរហាង 7-Eleven ទី 5,000 នៅប្រទេសថៃនិងខួបលើកទី 20 នៃការបើកដំណើរការហាង 7-Eleven នៅប្រទេសថៃចាប់តាំងពីហាងទីមួយនៅ Soi Patpong ដោយឆ្ពោះកាន់ហាងលក់អាហារចម្អិនស្រាប់
 • បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីដំបូងគេនៅក្នុងផ្សារភាគហ៊ុនប្រទេសថៃ ដែលបង្កើតកម្មវិធីវិនិយោគរួមគ្នារបស់និយោជិក (EJIP) ។
 • បានបើកមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយប្រចាំតំបន់នៅ Surat Thani

ឆ្នាំ 2010

 • បានបើកមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយទំនិញក្លាសេទីពីរនៅក្នុង Suvarnabhumi (CDC2)
 • ទទួលបានជ័យលាភីជាអ្នកឈ្នះលេខ 1 ក្នុងចំណោមអ្នកលក់រាយនៅប្រទេសថៃ ដែលផ្តល់ជូនដោយ Euromonitor International, KPMG និងទស្សនាវដ្តី Retail Asia
 • ទទួលបានពានរង្វាន់នាយកប្រតិបត្តិល្អបំផុត និងពានរង្វាន់ CEO ល្អបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសេវាកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ SAA Award សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុន ដែលផ្តល់ជូនដោយ សមាគមអ្នកវិភាគមូលបត្រ។
 • ការបញ្ចប់ការលក់ទ្រព្យសកម្មទាក់ទងនឹង​ប្រតិបត្តិការដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង​ការវិនិយោគក្នុងភាគហ៊ុន​អនុគ្រោះដែលអាច​បម្លែងបាន (CPS) ចេញដោយក្រុមហ៊ុន C.P. Lotus Corporation (C.P. Lotus) ដល់ក្រុមហ៊ុន C.P. Holding (BVI) Investment Company Limited (CPH)។ CPH បានទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ CPS ក្នុងបរិមាណ HKD 966.5 លាន ដែលត្រូវនឹងចំនួន 3,787.7 លានបាតនៅថ្ងៃទី30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2010។
 • បានប្តូរឈ្មោះ “វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា Panyapiwat” ទៅជា “វិទ្យាស្ថានគ្រប់គ្រង Panyapiwat” ដោយមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 23 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2010។

ឆ្នាំ 2011

 • បានបើកមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយប្រចាំតំបន់នៅ Khon Kaen ជាផ្លូវការ
 • ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយទស្សនាវដ្តី Forbes អាស៊ី ថាជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន​ចុះបញ្ជីលក់ភាគហ៊ុន​ធំជាងគេបំផុតទាំង 50 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (ក្រុមហ៊ុនដ៏អស្ចារ្យ​​ទាំង 50 នៅអាស៊ី)

ឆ្នាំ 2012

 • បានបើកមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយប្រចាំតំបន់ជាផ្លូវការនៅ Lampoon
 • បានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះ “សាលាពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យា Panyapiwat” ទៅជា “មហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Panyapiwat” ចាប់ពីថ្ងៃទី 4 ខែមករា ឆ្នាំ 2012 មក។

2013 – 2016

ឆ្នាំ 2013

 • បានប្រារព្ធពិធីបើកហាង 7-Eleven ទី 7,000 នៅប្រទេសថៃ
 • បានទិញយកក្រុមហ៊ុន Siam Makro Public Company Limited មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម Cash & Carry ដែលផ្អែកលើ​សមាជិកភាព
 • បានសម្រេចការ​ចេញមូលបត្រ​បំណុល​ជាលើកដំបូង​ចំនួន 50,000 លានបាត ដែលជាចំនួនមូលបត្រ​បំណុល​សាជីវកម្មធំជាងគេ​ក្នុង​ប្រទេសថៃ
 • ទទួលបានពានរង្វាន់អ្នកលក់រាយឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ 2013 នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលផ្តល់ជូន​ដោយទស្សនាវដ្តី Retail Asia ដោយសហការជាដៃគូជាមួយ Euromonitor International និង KPMG ។
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ CEO Econmass Award ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2013 ដែលរៀបចំដោយសមាគមអ្នករាយការណ៍​សេដ្ឋកិច្ច

ឆ្នាំ 2014

 • បើកហាង 7-Eleven​បាន 8,000​ហាង
 • ចេញសញ្ញាប័ណ្ណលិខិតបំណុលលេខ 1, 2 និង 3/2014 បាន​ដោយជោគជ័យ ដោយសរុបចំនួន 90,000 លានបាត
 • បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន 24 Shopping Co., Ltd ដែលដំណើរការ​អាជីវកម្ម​តាម​អនឡាញ
 • ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយទស្សនាវដ្តី Forbes ថាជាក្រុមហ៊ុនថៃតែមួយគត់ ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់​នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនច្នៃប្រឌិតថ្មីបំផុតរបស់ពិភពលោករបស់ Forbes
 • បានសម្ពោធអគារកម្ពស់ 16 ជាន់ឈ្មោះថា “CPALL Academy” នៅឧទ្យាន Tara Park, Chaengwattana

ឆ្នាំ 2015

 • បានចេញសញ្ញាប័ណ្ណលិខិតបំណុលលេខ 1 និង 2/2015 បាន​ដោយជោគជ័យ ដោយសរុបចំនួន 33,000 លានបាត
 • ក្រុមហ៊ុន CPRAM Co., Ltd. ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ CPALL បានទទួលរង្វាន់ “Deming Prize 2015” ដែលផ្តល់ជូនដោយសហភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វករជប៉ុន (JUSE)។ CPRAM បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មដំបូងគេ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ និង​ពិភពលោក​ដែលទទួលបាន​រង្វាន់នេះ។
 • ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយទស្សនាវដ្តី Forbes អាស៊ី ថាជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន​ចុះបញ្ជីលក់ភាគហ៊ុន​ធំជាងគេបំផុតទាំង 50 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងឆ្នាំ 2015 (ក្រុមហ៊ុនដ៏អស្ចារ្យ​ទាំង 50 នៅអាស៊ី) រយៈពេល​ប្រាំឆ្នាំជាប់គ្នា។
 • ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយទស្សនាវដ្តី Forbes ថាជាក្រុមហ៊ុនច្នៃប្រឌិតថ្មីបំផុតនៅប្រទេសថៃរយៈពេលពីរឆ្នាំជាប់គ្នា (ក្រុមហ៊ុនច្នៃប្រឌិតថ្មីបំផុតទូទាំង​ពិភពលោករបស់ Forbes ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2015) ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 3 នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងលេខ 17 នៅលើពិភពលោក។
 • ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ “មាស” ពីវិទ្យាស្ថានអគារបៃតង​ប្រទេស​ថៃ
 • បានបើកមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយក្នុងតំបន់សម្រាប់ផលិតផលអ្នកប្រើប្រាស់ និងផលិតផលដែល​​ត្រូវ​គ្រប់គ្រង​សីតុណ្ហភាព​នៅខេត្ត Chonburi និងបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយផលិតផល​កកនៅ Chiangmai

ឆ្នាំ 2016

 • បើកហាង 7-Eleven​បាន 9,000​ហាង
 • បានចេញសញ្ញាប័ណ្ណលិខិតបំណុលលេខ 1 និង 2/2016 បាន​ដោយជោគជ័យ ដោយសរុបចំនួន 19,000 លានបាត ដើម្បីផ្តល់ហិរិញ្ញប្បទាន​សញ្ញាប័ណ្ណ​លិខិតបំណុលដែលដល់​កាលកំណត់​ឡើងវិញ
 • បានចេញសញ្ញាប័ណ្ណលិខិតបំណុលបន្ទាប់បន្សំ​ជាបន្តបន្ទាប់ជាលើកទីមួយ នៅថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 ដោយមាន​ចំនួនទឹកប្រាក់ 10,000 លានបាត ហើយពួកគេត្រូវបានជាវដោយជោគជ័យទាំងដោយ​វិនិយោគិនលក់រាយ និងស្ថាប័ន។
 • បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកចំណីអាហារ (CP Foodlab Co., Ltd.)។ ក្រុមហ៊ុនថ្មីនេះទទួល​បានការ​វិនិយោគទាំងស្រុង​ពី​ក្រុមហ៊ុន All Corporation Co., Ltd. ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធក្រោមកម្មសិទ្ធិរបស់ CPALL ទាំងស្រុង
 • Counter Service Co., Ltd. ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធក្រោម​កម្មសិទ្ធិទាំងស្រុង​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ CPALL​ បានបង្កើនទុនដល់ 30 លានបាត ដែលជាការវិនិយោគទាំងស្រុងពី CPALL ធ្វើឱ្យ​ទុនចុះបញ្ជីសរុបកើនដល់ 100 លានបាត។ គោលបំណងនៃ​ការបង្កើនដើម​ទុនគឺដើម្បីតម្រូវ​តាមច្បាប់ស្របតាមការជូនដំណឹង​របស់ធនាគារថៃ ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណជាទីភ្នាក់ងារ​ផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ សម្រាប់តែការផ្ទេរចូលប្រទេសថៃដោយសេវាកម្ម​រូបិយបណ្ណបាតថៃ។
 • ទទួលបានរង្វាន់ស្លាកយីហោ​កំពូល​ក្នុងចំណោមហាងលក់រាយក្នុង​ប្រទេស​ថៃផ្អែកលើ​ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ និង​ការរាយការណ៍អំពីគម្រោង​ស្លាកយីហោ ដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Kantar Worldpanel
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ជាម៉ាកដែលត្រូវបានគេកោតសរសើរបំផុតប្រចាំឆ្នាំ 2016 របស់ប្រទេសថៃរយៈពេលបួន ឆ្នាំជាប់គ្នាពីការស្រាវជ្រាវដែលរៀបចំឡើងដោយ BrandAge និងត្រូវបានជ្រើសរើសជាក្រុមហ៊ុន​នាំ​មុខគេ ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន​ហាង​លក់រាយ ដោយទទួលបានរង្វាន់ជាម៉ាកសញ្ញាទីផ្សារលេខ 1 ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃប្រចាំឆ្នាំ 2015-2016 ក្នុងក្រុម​ហាងលក់ទំនិញចម្រុះ​និងប្រភេទផលិតផលអាហារក្លាសេក្រោមម៉ាកយីហោ “Ezygo” ។ ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយទស្សនាវដ្តី Marketeer ដល់ក្រុមហ៊ុននិងម៉ាកដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតក្នុងចំណោមអតិថិជន​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ
 • ទទួលបានស្លាកសញ្ញាសន្សំសំចៃ​ថាមពលអគារ -​លំដាប់​ទី 1 ក្នុងសាលារៀន និងប្រភេទហាងទំនិញចម្រុះ​ពីអាជ្ញាធរអគ្គិសនីក្រុងក្នុងប្រភេទ​ពានរង្វាន់អគារ​សន្សំសំចៃ​ថាមពលអគ្គីសនីឆ្នាំ 2015 ក្នុង​គោលបំណងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល។ សាខាចំនួន 14 របស់ហាង 7-Eleven បានជាប់លក្ខន្តិកៈ និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក្រោមលក្ខខណ្ឌ​របស់ MEA ទូទាំងឆ្នាំ 2016។
 • ទទួលបានកម្រិត​ឧត្តមភាពក្នុងការបន្តការ​ប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការរក្សាផលិតកម្មសរុប (Excellence in Consistent TPM Commitment) ប្រចាំឆ្នាំ 2015 សម្រាប់ CPRAM Co., Ltd. ជាក្រុមហ៊ុន​ដែលស្ថិតក្នុងក្រុម​នៃក្រុមហ៊ុន CP ALL Group ដែលផលិតនិងចែកចាយ​អាហារ ដែលអាចទទួលទានបានភ្លាម។ រង្វាន់នេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយវិទ្យាស្ថានថែរក្សារោងចក្រនៃប្រទេសជប៉ុន (JIPM) ដល់អង្គភាពការងារ​ទូទាំំងពិភពលោក ដែលបានជោគជ័យ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធរក្សាផលិតកម្មសរុប (TPM)។ CPRAM គឺជាក្រុមហ៊ុន​ផលិតក្នុងសាជីវកម្ម​អាហារទទួលទានបានភ្លាមដំបូងគេ​ក្នុង​ប្រទេសថៃ ដែលទទួលបាន​រង្វាន់នេះ
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ Ishikawa-Kano (IKA) ពីលោកបណ្ឌិត Noriaki Kano សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនCPRAM Co., Ltd. ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងក្រុ​ម​នៃក្រុមហ៊ុន​ហ៊ុន CP ALL Group ដែលផលិតនិងចែកចាយផលិតផលអាហារទទួលទានបានភ្លាម។​CPRAM ត្រូវបានជ្រើសរើស​ដោយសមាជិកបណ្តាញគុណភាព​អាស៊ី (ANQ)​ពីប្រទេសចំនួន 17 ពីព្រោះថ្នាក់គ្រប់គ្រង​បានផ្សព្វផ្សាយ គាំទ្រ និងជំរុញទឹកចិត្ត​ដល់​ការគ្រប់​គ្រងគុណភាពសរុប (TGM) ក្នុងចំណោមអង្គភាពការងារ​ទាំងមូល។

2017 – 2019

ឆ្នាំ 2017

 • បើកហាង 7-Eleven​បាន 10,000 ​ហាង។
 • បានចេញសញ្ញាប័ណ្ណលិខិតបំណុលចំនួន 3 លើក​ដោយមានទឹក​ប្រាក់សរុប 25,500 លានបាត​និងបានចេញសញ្ញា​ប័ណ្ណលិខិត​បំណុល​បន្ទាប់បន្សំ​ជាបន្តបន្ទាប់ជាលើកទីពីរ​ចំនួន 10,000 លានបាតដើម្បីទូទាត់សងសញ្ញាប័ណ្ណលិខិតបំណុល​ ដែល​ដល់កាលកំណត់​ចំនួន 25,937 លានបាត និងទិញសញ្ញាប័ណ្ណ​លិខិត​បំណុល​ដែលជិតផុតកាល​កំណត់មកវិញ។
 • ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាលបានអនុម័តការបង្កើនដើមទុនចំនួន USD 38 លាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Lotus Distribution Investment Limited (LDI) ដែល​ជាការបង្កើនដើមទុនដែលបានចុះបញ្ជីទៅ​ចំនួន​សរុប USD 245 លាន។
 • បាន​ជាប់ឈ្មោះ​ក្នុង​ទីផ្សារកំពុង​លូតលាស់នៃសន្ទស្សន៍​និរន្តរ​ភាព​របស់ Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index, DJSI) ប្រចាំឆ្នាំ 2017 ក្នុង​ក្រុមហាងលក់​ទំនិញ​ផ្គង់ផ្គង់និងចំណីអាហាររាយ។ CPALL គឺជាក្រុមហ៊ុន​នៅប្រទេសថៃ និងអាស៊ីតែមួយគត់​ដែលត្រូវ​បានជ្រើសរើសឱ្យ​ចូល​ក្នុងក្រុមនេះ
 • បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រជាក្រុមហ៊ុនជា​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​សម្ព័ន្ធវិធានការរួម​នៃវិស័យឯកជន​ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ (“CAC”) ដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថាប័ន​ក្រុមនាយកក្រុមហ៊ុន​នៃ​ប្រទេសថៃ (IOD)
 • ទទួលបានពានរង្វាន់ជាម៉ាកដែលគួរឱ្យគោរពបំផុតប្រចាំឆ្នាំ 2017 របស់ថៃរយៈពេលប្រាំ​ឆ្នាំជាប់គ្នាពី​ការស្រាវជ្រាវដែលរៀប​ចំឡើងដោយ BrandAge និងត្រូវបានជ្រើសរើសជាក្រុមហ៊ុន​នាំមុខគេ​ផ្នែកលក់រាយ
 • ទទួលបានផ្លាកសញ្ញា​ឆ្នើមសម្រាប់អាគារសន្សំសំចៃថាមពល និងនិមិត្តសញ្ញាឧត្តមភាពនៃអាគារសន្សំសំចៃថាមពល​ក្នុង​ក្រុម​ហាង​លក់ទំនិញចម្រុះ និង​បានទទួល​វិញ្ញាបនបត្រ​ជា​អាគារសន្សំសំចៃថាមពេល​កម្រិតលេខ 1 ក្នុង​ក្រុម​អាគារ​ការិយាល័យ (អាគារ Tara Sathon) ពី​អាជ្ញាធរ​អគ្គិសនី​ទីក្រុងក្នុង​កម្មវិធីរង្វាន់ MEA Energy Saving Building Award ប្រចាំឆ្នាំ 2016។

ឆ្នាំ 2018

 • បានលក់ភាគហ៊ុន​សាមញ្ញចំនួន 230,248,000 របស់​ក្រុមហ៊ុន Siam Makro Public Company Limited (“Makro”) ដែលជាការតំណាងឱ្យ​ 4.80 ភាគរយនៃចំនួនទុនជា​ភាគហ៊ុន​សរុប ដែល​បានចេញលក់របស់​ក្រុមហ៊ុន Makro នៅក្នុងតម្លៃ 44 បាត​ក្នុង​មួយហ៊ុន ដែល​សុរប​មានចំនួន 10,130,912,000 បាត។ គោលបំណងចម្បងនៃប្រតិបត្តិការនេះ​គឺការបង្កើនភាពងាយ​ស្រួលនៃការជួញ​ដូរភាគហ៊ុន​របស់ក្រុមហ៊ុន Makro នៅក្នុង​ទីផ្សារភាគ​ហ៊ុននៃប្រទេសថៃ។
 • បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន ALL Wellness Co., Ltd. ដោយមានដើម​ទុនចុះបញ្ជីចំនួន 1,000,000 បាតនិងតម្លៃដើមនៃភាគហ៊ុនដែលមានតម្លៃ​លើប័ណ្ណចំនួន 10 បាត។ ក្រុមហ៊ុនថ្មីនេះទទួលបានការ​វិនិយោគទាំងស្រុងពីក្រុមហ៊ុន CPALL ក្នុងគោលបំណងផ្តល់​សេវាថែទាំសុខភាព​និងសុខុមាល​ភាព​ដល់​សហគមន៍​ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល ការច្នៃប្រឌិត​និងបច្ចេក​វិទ្យាឌីជីថល ក៏ដូចជាការ​ផ្តល់ការប្រឹក្សាផ្នែកថែទាំសុខភាព​ពីសំណាក់អ្នកជំនាញខាង​វេជ្ជសាស្រ្ត។
 • បានបើក​មជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយក្នុងតំបន់ជាផ្លូវការ​សម្រាប់ផលិតផល​ប្រើប្រាស់​នៅ Burirum
 • ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសមាជិកនៃ​សន្ទស្សន៍និរន្តរភាព Dow Jones (DJSI) ផ្នែកសន្ទស្សន៍ពិភពលោក​ក៏ដូចជា​ខាងទីផ្សារកំពុង​លូតលាស់ពីរឆ្នាំជាប់គ្នា (2017-2018)។ ក្រុមហ៊ុន​គឺជា​សមាជិករបស់ DJSI ក្នុងក្រុម​ហាងលក់រាយផលិតផលផ្គត់ផ្គង់​និងចំណីអាហារ។
 • ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសមាជិកនៃសន្ទស្សន៍កំពុង​លូតលាស់​របស់ FTSE4Good និងសន្ទស្សន៍ FTSE Good ASEAN 5 ជាលើកដំបូង។
 • ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសមាជិកនៃការវិនិយោគនិរន្តរភាពរបស់​ប្រទេស​ថៃ (THSI) ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2018 ក៏ដូចជា​ការ​ទទួលបានពានរង្វាន់​របាយការណ៍និរន្តរភាពប្រចាំ​ឆ្នាំ 2018 ក្នុងកម្រិតលេចធ្លោពីក្លឹប CSR​ក្រោម​កិច្ច​សហការជាមួយ Thai SEC និង វិទ្យាស្ថាន Thai Pat Institute ។
 • ត្រូវបា​ន​ទទួលស្គាល់ក្នុង​ចំណាត់ថ្នាក់ទី​ 23 ថាជា “ក្រុមហ៊ុនច្នៃប្រឌិតថ្មីបំផុតរបស់ពិភពលោក” នៅក្នុងចំណោម​ក្រុមហ៊ុនលំដាប់កំពូលទាំង 100 របស់ទស្សនាវដ្តី Forbes ដោយសហការជាមួយ Jeff Dyer មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Brigham និង Hal Gregersen មកពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Massachusetts (MIT) ។ ក្រុមហ៊ុន CPALL គឺជាក្រុមហ៊ុនថៃតែមួយគត់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងបញ្ជីនេះ

ឆ្នាំ 2019

 • បានប្រារព្ធពិធីបើកហាង 7-Eleven ទី 11,000 នៅប្រទេសថៃ
 • បានអនុវត្តតារាងរយៈពេលចង្អុលបង្ហាញជាមួយក្រុមហ៊ុន 7-Eleven, Inc. សម្រាប់ការទទួលបាន​សិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹងការបង្កើត និងប្រតិបត្តិការនៃហាង 7-Eleven នៅក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិ​តឡាវ។
 • បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន ALL Now Logistics Co., Ltd. ក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មវេចខ្ចប់​ក្នុងស្រុក និងអាជីវកម្មសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរហ័ស។ លើសពីនេះទៀត ក្រុមហ៊ុន Dynamic Management Co,Ltd. ដែលបើកដំណើរការមជ្ឈ​មណ្ឌល​ចែកចាយបាន​ប្តូរឈ្មោះទៅជាក្រុមហ៊ុន All Now Management Co.,Ltd. វិញ។
 • បានទិញភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ក្រុមហ៊ុន Thai Smart Card Co., Ltd. ពី​ម្ចាស់ភាគហ៊ុនផ្សេងៗ​ធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុន CPALL កាន់កាប់ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ក្រុមហ៊ុន Thai Smart Card Co., Ltd. ចំនួន 100 ភាគរយនៃដើមទុនចុះបញ្ជី។
 • បានបើក​មជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយក្នុងតំបន់ជាផ្លូវការ​សម្រាប់ផលិតផល​ប្រើប្រាស់​នៅ Hat Yai និង Nakhon Sawan
 • ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសមាជិកនៃសន្ទស្សន៍និរន្តរភាព Dow Jones (DJSI) ផ្នែកសន្ទស្សន៍ពិភពលោកពីរឆ្នាំជាប់គ្នា និងជាសមាជិកទីផ្សារកំពុង​លូតលាស់របស់ DJSI បីឆ្នាំជាប់គ្នា (2017-2018)។ លើសពីនេះ CPALL ទទួលបាន​ការតែងតាំងជាបេក្ខភាព​ជាអ្នកដឹកនាំក្នុងសន្ទស្សន៍ពិភពលោករបស់ DJSI ក្នុងប្រភេទឧស្សាហកម្មលក់រាយផលិតផលផ្គត់ផ្គង់​និងចំណីអាហារ។
 • ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសមាជិកនៃសន្ទស្សន៍ FTSE4Good ពីរឆ្នាំ​ជាប់ៗគ្នា ក្នុង​ក្រុម​ចំនួន​ពីរ ដែលមានសន្ទស្សន៍កំពុងលូតលាស់ FTSE4Good និង FTSE4Good ASEAN 5
 • ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសមាជិកនៃក្រុមវិនិយោគនិរន្តរភាពថៃ (THSI) ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2019 ពីផ្សារភាគហ៊ុនថៃរយៈពេលពីរ​ឆ្នាំជាប់គ្នា ដោយ​ពិចារណាលើការអនុវត្តអាជីវកម្ម​ក្នុង​ទំហំសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិស្ថាន។ លើសពីនេះទៀត ទទួលបានពានរង្វាន់ SET Awards ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2019 ក្នុងប្រភេទរង្វាន់​ឧត្តមភាពនិរន្តរភាពសម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​ដែលទទួលបាន​ការកោតសរសើរខ្ពស់ខាង​និរន្តរភាព
 • បាន​ទទួល​ពានរង្វាន់ក្រុមហ៊ុន​ល្អបំផុត​ក្នុង​ប្រភេទការជ្រើសរើសរបស់​អតិថិជិន​ពី Asiamoney ដែលជាទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមាន​ចំនួនអ្នក​អាន​ច្រើនបំផុត​នៅ​អាស៊ី ព្រមទាំង​បានទទួលរង្វាន់​អភិបាលកិច្ច​សហគ្រាសផងដែរ។
 • ទទួលបានពានរង្វាន់​យុទ្ធសាស្ត្ររីកចម្រើនល្អបំផុត នៅប្រទេសថៃពីចំណោម​ក្រុមហ៊ុនល្អបំផុ​តប្រចាំ​ឆ្នាំ 2019 នៃទស្សនាវដ្តី Finance Asia
 • ទទួលបានពានរង្វាន់យុទ្ធនាការបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម​ល្អបំផុត​ពី​កម្មវិធីរង្វាន់ Thailand Zocial ប្រចាំឆ្នាំ 2019
 • ទទួលបានរង្វាន់ជាយីហោដែលមានការ​​កោតសរសើរ​បំផុតរបស់​ប្រទេស​ថៃ និងរង្វាន់ Why We Buy ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2019 ក្នុង​ប្រភេទ​ហាងលក់ទំនិញចម្រុះ ដែល​មាន​ភាពជឿជាក់បំផុតសម្រាប់រយៈពេលប្រាំពីរឆ្នាំជាប់ៗគ្នា។
 • ទទួលបានរង្វាន់ជា​គណនី​ផ្លូវការ​ដែលទទួល​បាន​ការចូលរួម​បំផុត និង​ស្ទីគ័រ​ឧបត្ថម្ភដែលត្រូវបានគេប្រើច្រើនបំផុត​ពីកម្មវិធីរង្វាន់ Line Thailand Awards ប្រចាំឆ្នាំ 2019

បានបើក CP ALL (Cambodia) Co., Ltd.

2020

ឆ្នាំ 2020

ក្រុមហ៊ុន CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. និងក្រុមហ៊ុន CP ALL LAOS CO., LTD., ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធដោយ​ប្រយោលរបស់ក្រុមហ៊ុន (ដែលក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនមានភាគហ៊ុន 100 ភាគរយតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Albuera International Limited ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធផ្ទាល់ដែលមានការកាន់កាប់​ភាគហ៊ុន 100 ភាគរយ) បានចូលក្នុង​កិច្ចព្រមព្រៀងមេស្តីពីសិទ្ធិប្រើយីហោអាជីវកម្ម ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការនៃហាង 7-Eleven នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនិងកម្ពុជាជាមួយ

ក្រុមហ៊ុន ​7-Eleven, Inc., រៀងៗខ្លួន។ នៅក្រោមកិច្ច​សន្យា​ទាំងពីរនេះ CP ALL (Cambodia) Co., Ltd., និង CP ALL LAOS CO., LTD., ទទួល​បានសិទ្ធិប្រើស្លាកយីហោហាង 7-Eleven នៅក្នុង​ប្រទេសឡាវ និងថៃរៀងៗខ្លួន សម្រាប់​រយៈពេល 30 ឆ្នាំ ដែលក្នុងរយៈពេលនេះ ភាគីពាក់ព័ន្ធអាច​យល់​ព្រម​ក្នុងការបន្ថែម​រយៈពេល​កិច្ចសន្យា 20 ឆ្នាំ​ចំនួន​ពីរលើកទៀត។

ឡូហ្គូសាជីវកម្ម 

រចនា​គោលគំនិតនៃភាពងាយស្រួល​ដោយ​មិន​មានព្រំដែន គោលគំនិតចេញជារូបភាព ផ្កាទាំងអស់ជានិច្ច

ក្រហម

ក្រហម​ឆ្អិនឆ្អៅ

ពណ៌នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ និងភាពស្មោះត្រង់ដែលក្រុមហ៊ុន CP All ផ្តល់ជូនក្រុម​ម្ចាស់ភាគហ៊ុន​ទាំងអស់។

ខៀវផ្ទៃមេឃ

ខៀវផ្ទៃមេឃដ៏ច្នៃប្រឌិត

ពណ៌នៃគំនិតច្នៃប្រឌិត ការពង្រីកអាជីវកម្ម និងការឆ្ពោះទៅមុខ។

បៃតង

បៃតងខ្ចីស្រស់

សន្តិភាព និងការយកចិត្តទុកដាក់​ចំពោះ​សុភមង្គល ភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព។

ខៀវ

ពណ៌ខៀវ​ខ្ចីនៃនិរន្តរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន CP All

ស្ថិ​រភាពនិងនិរន្តរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន CP All ។

អត្ថន័យនៃឡូហ្គោ

ស្រទាបផ្កា៖ស្រទាបរីក

“ការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់​របស់ក្រុមហ៊ុន CP All ធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលនិងសុភមង្គលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុន CP All រួមទាំងសហគមន៍ និងសង្គមនៅ​ជុំវិញ ដើម្បីការ​រីកចម្រើនរួមគ្នា។”

ស្រទាប់ផ្កាច្រើនពណ៌៖ស្រទាប់ផ្កាច្រើនពណ៌ដែលរីកឡើង

ភាពចម្រុះដែលរីកចម្រើនមិនឈប់ឈរ មិនត្រឹមតែទាក់ទងនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែ​ក៏​រួម​មាន​គំនិតដែលក្រុមហ៊ុន CP All បានបង្កើតឡើងសម្រាប់អតិថិជន​ទាំងនៅទូទាំងប្រទេស​និងទូទាំងពិភពលោកផងដែរ។

អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះ​​លេខ 41 និង 43 ផ្លូវជាតិលេខ 6 អា ភូមិព្រែកលៀប សង្កាត់ព្រែកលាប ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ផែនទី​ហ្គូហ្គល