សរសើរបុគ្គលិក 7-Eleven ដែលធ្វើអំពើល្អ


កាលពីថ្ងៃទី 8 ខែមករា ឆ្នាំ 2024 លោក អែម អូឈី បុគ្គលិក 7-Eleven សាខា 30005 ORKH Prey Kei ​បានរើសកាបូបលុយរបស់អតិថិជនដែលភ្លេចនៅតំបន់ Counter Drink ហើយប្រគល់អោយអ្នកគ្រប់គ្រងហាងដើម្បីទាក់ទងអតិថិជនមកទទួលវិញ អតិថិជន កោតសរសើរនិងអរគុណចំពោះភាពស្មោះត្រង់របស់បុគ្គលិកធ្វើល្អដោយមិនរំពឹងអ្វីមកវិញ។