សូមសរសើរបុគ្គលិកដែលបានធ្វើអំពើល្អ ប្រមូលកាបូបប្រគល់ឱ្យអតិថិជនវិញ


សេភី អល ខេមបូឌា សូមសរសើរលោក ឆាយ បូរ៉ា បុគ្គលិកនៅសាខា ORKH PURSAT ​ដែលបានធ្វើអំពើល្អក្នុងការសន្សំកាបូបជូនអតិថិជន លុះដល់ថ្ងៃទី 5 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 អតិថិជនជាអ្នកបើកតាក់ស៊ី បានមកប្រើប្រាស់សេវានៅហាងនៅវេលាម៉ោង 14.00 រសៀល ហើយភ្លេចកាបូបនៅលើកៅអីខាងមុខហាង អតិថិជន​ម្នាក់​ទៀត​រើស​យក​ទៅ​ឲ្យ​លោក ឆាយ បូរ៉ា ជួយ​ទាក់ទង​ម្ចាស់​កាបូប​ផង ដូច្នេះបាន​ជូន​ដំណឹង​ទៅ​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ហាង​ឲ្យ​ជួយ​មើល CCTV ​ឆែក​កាបូប​ក៏​បាន​រក​ឃើញ​កាត​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​បើក​តាក់ស៊ី ដូច្នេះ​គាត់​ក៏​ទាក់ទង​ទៅ​គាត់ ប៉ុន្តែ​ម្ចាស់​កាបូប​បាន​បើក​រថយន្ត​ទៅ​បាត់​ដំបង​បាត់​ទៅ​ហើយ ដូច្នេះ​គាត់​មាន​មិត្ត​ម្នាក់​មក​យក​កាបូប​នៅ​ហាង​ជំនួស​វិញ និងបានសម្តែងការដឹងគុណចំពោះបុគ្គលិកតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងបុគ្គលិកមានភាពស្មោះត្រង់ ធ្វើល្អដោយមិនរំពឹងអ្វីមកវិញ